Các loại dịch vụ

XUẤT HÀNG QUỐC TẾ

Các bước xuất hàng đi quốc tế:

Bước 1: Xuất trình tài liệu tại cổng bảo vệ

Bước 2: Thực hiện quá trình tiếp nhận hàng hóa

Bước 3: Làm thủ tục TCS

Bước 4: Làm thủ tục Hải quan

Bước 5: Làm thủ tục an ninh soi chiếu

Bước 6: Lập không vận đơn tại văn phòng các hãng

 

Công ty TNHH TRẦM BÌNH SƠN

 

HỖ TRỢ DI ĐỘNG: M.S MY

 

0938 8789 56 - 0973 877 484

 

Email: trambinhson113@gmail.com  

 

NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH CHỦ NHẬT GỌI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Website: www.xuatnhapkhaunhanh.vn